Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego


Szczegółowe informacje

Koordynowana opieka kardiologiczna


Szczegółowe informacje

Podpisaliśmy umowę na koordynowaną opiekę kardiologiczną

Dyrekcja uprzejmie informuje wszystkich pacjentów oraz mieszkańców naszego regionu, że w dniu 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0022/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

VI Bieg "Wyganiamy Raka"

W sobotę 9 września odbędzie się VI Bieg "Wyganiamy Raka". Jest to kontynuacja idei kampanii walki z nowotworem, którą sześć lat temu zainicjowali Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio wraz z Polskim Komitetem Zwalczania Raka Oddział Podkarpacki. Akcja dedykowana jest wszystkim osobom zmagającym się z tą chorobą. Chcemy pokazać, że bieganie może dać nie tylko wiele radości, ale także wspierać proces powrotu do zdrowia. Zapraszamy wszystkich chętnych biegaczy i rowerzystów do udziału w tym przedsiewzięciu, szczegóły na plakacie.

 

Bezpłatne badanie ultrasonograficzne dzieci

16 września z okazji obchodów Jubileuszu 105-lecia Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu odbędą się bezpłatne badania USG dzieci przeprowadzone przez Fundację „Słoneczna Przyszłość”. Badanie będzie obejmować jamę brzuszną i szyję u wszystkich dzieci, dodatkowo mosznę u chłopców, a u dziewczynek -  narządy miednicy mniejszej.

Czytaj więcej...

Od 31 sierpnia dodatkowe uprawnienia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

6 lipca br. została podpisana ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta zmienia m.in. przepisy z dnia 27 sierpnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 1793 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj więcej...

Podkarpacki NFZ otrzymał dodatkowe 166 mln zł - w tym na szpitale

Nowiny24.pl: „Dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ poinformował o zmienionym planie finansowym. – Uzyskaliśmy dodatkową kwotę 115 mln 734 tys. zł na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej - mówi Ryszard Bugaj. Pieniądze zostaną przeznaczone na lecznictwo szpitalne, a także na podstawową opiekę zdrowotną, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz na rehabilitację.
 
Czytaj więcej...

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.