Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

lĄDOWISKO


Nowy maszt z podświetlanym wskaźnikiem, lampy, przyłącz elektryczny, monitoring, brama automatyczna. Loty wykonywane są całodobowo.

Koordynowana opieka kardiologiczna


Sczegółowe informacje

Z pompą odbył się Jubileusz 105-lecia Ratownictwa Medycznego w Przemyślu

 

Sobotnie, 16 września 2017 roku, wydarzenie oprócz samorządowców uświetnili także przedstawiciele władz państwowych i kościelnych na czele z marszałkiem sejmu Markiem Kuchcińskim, wiceministrem zdrowia Markiem Tombarkiewiczem, metropolitą przemyskim arcybiskupem Adamem Szalem. Obecny byl również dyrektor naczelny Szpitala Woj. w Przemyślu Piotr Ciompa i dyrektor Szpitala Woj. w Żurawicy Barbara Stawarz. 

Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą św. odprawioną w intencji pracowników służby zdrowia i ratownictwa medycznego. Eucharystii przewodniczył JE ksiądz arcybiskup Adam Szal. Podczas Mszy świętej poświęcono sztandar przemyskiego ratownictwa medycznego.

Czytaj więcej...

Dni Spirometrii - w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Dni Spirometrii są częścią wieloletniej kampanii „Healthy Lungs for Life”. Tegoroczne obchody prowadzone będą pod hasłem  „Oddychaj czystym powietrzem”. Tym razem personel Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu chce zwrócić uwagę  na wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. 

To, jakim powietrzem oddychamy, wpływa bezpośrednio na sprawność układu oddechowego i może powodować określone problemy zdrowotne. Duszność, kaszel, świsty w czasie oddychania często pojawiają się w sezonie grzewczym. W tym czasie pojawiają się także zaostrzenia astmy i POCHP, które w skrajnych sytuacjach mogą być zagrożeniem dla chorych. Stan płuc ocenić można wykonując badanie spirometryczne. Test mierzy pojemność płuc oraz przepływ powietrza przez poszczególne partie układu oddechowego.

Badanie służy więc ocenie wydolności oddechowej człowieka.

Organizatorzy akcji spirometrii proszą o rejestrację w dniach 21-22 września br. w godz. od 8:00- 9:00 pod nr. tel. 16 670 22 71. Badania odbywać się będą w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc - wejście do poradni od tyłu budynku Poradni Specjalistycznych. Ilość miejsc ograniczona.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na kolejne bezpłatne badania okulistyczne

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA W KIERUNKU ZAĆMY w ramach drugiej w tym roku Białej Soboty w naszym Oddziale Okulistyki.

W czerwcu tego roku zgłosiło się na te badania bardzo wielu pacjentów, którym udało się pomóc, ale też okazało się, że nadal pozostaje liczna grupa, która nie może znaleźć drogi do lekarza specjalisty.

Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, wykonamy w dniu 23 września w godz. 9.30-13.30 i 14.00-16.00 na terenie Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu (przy oddziale Okulistyki, wejście od SOR-u, II piętro) bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy.

Czytaj więcej...

Podpisaliśmy umowę na koordynowaną opiekę kardiologiczną

Dyrekcja uprzejmie informuje wszystkich pacjentów oraz mieszkańców naszego regionu, że w dniu 28 lipca 2017 r. została podpisana umowa Nr RPPK.06.02.01-18-0022/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, Poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.