Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

PRAKTYKI STUDENCKIE I ZAWODOWE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu informuje, że w szpitalu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich/zawodowych przez studentów i uczniów przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego oraz wykonujących zawód medyczny, a także innych zawodów niż zawody medyczne pod warunkiem posiadania przez szpital odpowiedniego zaplecza organizacyjno-kadrowego.Osoby/Uczelnie zainteresowane odbyciem stażu, praktyk studenckich i praktyk zawodowych w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu prosimy o:

  • zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem Praktyk Studenckich i Zawodowych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
  • złożenie podania na obowiązującym formularzu stanowiącym załącznik do Regulaminu w terminie do 15 czerwca ( dotyczy praktyk indywidualnych/decyduje kolejność zgłoszeń)

Podania należy składać w sekretariacie Szpitala lub przesłać na adres:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl

 

Osobą upoważnioną do udzielania szczegółowych informacji jest Pani Anna Dańko tel. 16 677 5050

 

Regulamin Organizacyjny ( dostępny w zakładce Szpital/statut)

Załączniki:
Pobierz plik (REGULAMIN_PRAKTYK_ZAWODOWYCH_I_STUDENCKICH.pdf)REGULAMIN_PRAKTYK_ZAWODOWYCH_I_STUDENCKICH.pdf116 kB2015-02-10 07:47
Pobierz plik (wniosek_o_praktyk.docx)wniosek_o_praktyk.docx18 kB2015-02-10 07:47
Pobierz plik (OWIADCZENIE.pdf)OWIADCZENIE.pdf27 kB2015-02-10 07:50
Pobierz plik (Regulamin pracy.pdf)Regulamin pracy6246 kB2017-05-15 12:06
Kategoria: