Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Poradnie przy ul. Monte Cassino 18 i ul. S. Rogozińskiego 30


Poradnia chirurgii dziecięcej

Rejestracja: tel. (16) 677-52-96 


Poradnia chorób piersi

Rejestracja: tel. (16) 677-55-02


Poradnia chorób zakaźnych

Rejestracja: tel. (16) 670-21-26

Poradnia mieści się przy ul. Rogozińskiego 30 - Dojazd


Poradnia foniatryczna

Rejestracja: tel. (16) 677-54-18


Poradnia gastroenterologiczna dla dorosłych

Rejestracja: tel. (16) 677-54-18


Poradnia ginekologiczno-położnicza

Rejestracja: tel. (16) 677-54-18

Skierowanie nie jest wymagane.


Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Rejestracja: tel. (16) 677-55-40

W ramach poradni funkcjonuje ośrodek domowego leczenia tlenem.


Poradnia kardiologiczna

Rejestracja: tel. (16) 677-54-18


Poradnia laryngologiczna

Rejestracja: tel. (16) 677-54-18


Poradnia okulistyczna (przeniesiona z ul. J. Słowackiego 85)

Rejestracja: tel. (16) 677-53-97


Poradnia onkologiczna

Rejestracja: tel. (16) 677-55-02


Poradnia rehabilitacyjna

Rejestracja: tel. (16) 677-52-08


Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dorosłych

Rejestracja: tel. (16) 677-53-85


Poradnia urazowo-ortopedyczna dla dzieci

Rejestracja: tel. (16) 677-52-96


Poradnia urologiczna

Rejestracja: tel. (16) 677-54-47


Poradnia dermatologiczna

Rejestracja: tel. (16) 677-52-96


Poradnia chirurgii naczyniowej

Rejestracja: tel. (16) 677-51-54


Poradnia chirurgiczna

Rejestracja: tel. (16) 677-54-47, (16) 677-54-18

 

 

Kategoria: