Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/phubajt/ftp/00_WSZP/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Archiwum Medyczne

Do zadań Archiwum Medycznego należy w szczególności:

  • przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych Oddziałów, Zakładów i innych komórek organizacyjnych,
  • prowadzenie ścisłej ewidencji archiwizowanych dokumentów,
  • udostępnienie przechowywanej dokumentacji osobom do tego upoważnionym,
  • przestrzeganie przepisów normujących okresy archiwizowania dokumentów różnego rodzaju oraz inicjowanie ich brakowania w odpowiednim czasie,
  • udzielenie wyczerpujących informacji osobom zainteresowanym archiwizowaną dokumentacją.
Kategoria: