Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/phubajt/ftp/00_WSZP/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Biuro Podawcze

Do zadań Biura Podawczego należy w szczególności:

  • prowadzenie książki korespondencyjnej pism przychodzących, wychodzących i dekretowanych,
  • przygotowanie korespondencji do wysyłki oraz prowadzenie rejestru przesyłek poleconych, 
  • wysyłanie, przyjmowanie oraz rozdzielanie korespondencji służbowej,
  • przekazywanie pism i przesyłek w sytuacjach pilnych bezpośrednio do adresata,
  • powielanie, dystrybucja i archiwizowanie dokumentów przychodzących.
Kategoria: