Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/phubajt/ftp/00_WSZP/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Modernizacja Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego

W miesiącu listopadzie rozpoczęto prace remontowe w budynku, w którym mieści się Oddział. Modernizacja możliwa była dzięki uzyskanej dotacji ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r. (w ramach pożyczki zaciągniętej przez Województwo Podkarpackie w Banku Rozwoju Europy - CEB) w kwocie 1.000.000 zł jak i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przeznaczył na ten cel 150.000 zł.

Zakres prac obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowę szybu windowego i montaż windy, wymianę więźby dachowej i elewacji oraz roboty wewnątrz budynku.

Zakończenie remontu planowane jest na 31.12.2012 r.


Kategoria: