Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Informacja w sprawie planów budowy Ośrodka Radioterapii

Celem inwestycji jest stworzenie ośrodka radioterapii w Przemyślu spełniającego obowiązujące aktualnie normy UE oraz NFZ dotyczące ośrodków radioterapeutycznych. Utworzony ośrodek radioterapii świadczyć będzie kompleksowe usługi w oparciu o najnowocześniejsze aktualnie procedury na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

INFORMACJA O FIRMIE

Radiology Therapeutic Center Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (RTCP) jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej RTC, która została założona przez dwóch partnerów: Taoz Holdigs oraz współtwórcę A&D Pharma Holdings NV.

TAOZ ma swoje korzenie w Izraelu. Został utworzony w latach 70 tych przez grupę fascynatów nowoczesnych technologii medycznych. Swoją działalnością obejmuje Rumunię, Słowację, Izrael, Węgry oraz Polskę. Do 2005 roku był obecny na polskim rynku dializoterapii i nefrologii będąc jednym z pierwszych inwestorów w Polsce w tym segmencie usług medycznych. W chwili obecnej aktywność TAOZ skupia się na trzech polach: medycyny (dializoterapia – około 100 uruchomionych stacji dializ na terenie Europy i Izraela, nefrologia i onkologia), nieruchomości (wartość aktywów ponad 25 mln EURO) i zarządzania nieruchomościami (ponad 3 mln m2 powierzchni objętych zarządem). Głównymi partnerami TAOZ są podmioty działające w różnych segmentach rynku opieki medycznej: Fresenius Medical Care (największy operator ośrodków dzializoterapii na świecie), Teva Pharmaceutical Industries (wiodący światowy producent leków generycznych), Gambro Healthcare (europejski operator na rynku dializoterapii), Euromedic International (międzynarodowy świadczeniodawca w obszarach dializoterapii i diagnostyki), Clalit Health Services (największy ubezpieczyciel zdrowotny w Izraelu).

A&D Pharma Holdings NV („ Grupa A&D") powstała w 1993 roku. Grupa ta obejmuje swoją działalnością sprzedaż hurtową i detaliczną produktów leczniczych i medycznych, marketing tych produktów oraz świadczenie usług medycznych dla ludności w ramach sieci prywatnych poradni w opiece podstawowej i specjalistycznej. Swoją działalnością obejmuje kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Największa aktywność A&D ma miejsce w Rumuni, Bułgarii, Słowacji, na Węgrzech, w Serbii i Polsce (wartość obrotów w Polsce osiągnęła aktualnie poziom 75 mln EURO rocznie, zatrudnionych jest 75 osób). W bieżącym roku otworzone zostaną oddziały na Ukrainie i w Rosji. Wartość skonsolidowana przychodów za 2010 r. wyniosła 629.000.000 EURO.

RTCP Sp. z o.o. została utworzona jako odpowiedź na trudną sytuację na rynku radioterapii w Polsce. Otwarcie nowoczesnych centrów leczenia onkologicznego umożliwi skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie terapii, oraz leczenie pacjentów przy użyciu wysoce zaawansowanego sprzętu medycznego.

Nadrzędną wartością ośrodków RTCP Sp. z o.o. jest Pacjent, jego zdrowie i potrzeby. W swoich działaniach firma koncentruje się na poprawie warunków leczniczych oraz zwiększeniu wskaźnika wyleczalności chorób nowotworowych poprzez zagwarantowanie najwyższej jakości świadczonych usług diagnostycznych oraz terapeutycznych.

Firma realizuje projekt budowy sieci centrów radioterapii, które zapewnią kompleksowe usługi medyczne w oparciu o wysokospecjalistyczne procedury radioterapeutyczne, oraz najnowocześniejsze, pionierskie w Polsce techniki napromieniania.

W ramach współpracy z centrum Davidowa w Tel Avivie i prywatnym ośrodkiem radioterapii w Metz prowadzona jest wymiana naukowa a pracownicy ośrodka radioterapii zyskują możliwość odbycia szkoleń, wymiany doświadczeń oraz konsultacji trudnych przypadków z międzynarodowymi autorytetami w dziedzinie medycyny onkologicznej. Szerokie zaplecze naukowe oraz merytoryczne Spółki pozwala na rozwój naukowy kadry medycznej i osiągnięcie najwyższej jakości wykonywanych naświetlań.

Jesteśmy obecni w Polsce od roku 2000 jako firma International Nephrology Centers Poland Sp. z o.o. Od roku 2000 do 2006 wybudowaliśmy i otworzyliśmy dziewięć ośrodków stacji dializ na terenie całego kraju . Ośrodki te znajdowały się we :Wrocławiu , Żywcu , Tarnowskich Górach, Piotrkowie Trybunalskim , Sochaczewie , Otwocku , Ostrowi Mazowieckiej i Wejherowie .

OPIS INWESTYCJI

Celem inwestycji jest stworzenie ośrodka radioterapii w Przemyślu spełniającego obowiązujące aktualnie normy UE oraz NFZ dotyczące ośrodków radioterapeutycznych. Utworzony ośrodek radioterapii świadczyć będzie kompleksowe usługi w oparciu o najnowocześniejsze aktualnie procedury na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wobec rosnącej liczby zachorowań na choroby nowotworowe istniejące ośrodki medyczne nie nadążają z leczeniem wzrastającej liczby pacjentów. Pacjenci rzadko mają dostęp do nowoczesnych terapii, zdarza się również, że ograniczona dostępność usług medycznych skutkuje opóźnieniami w rozpoczęciu terapii, co w przypadku chorób nowotworowych może oznaczać wyrok śmierci dla pacjenta.

Miejscem świadczenia usług będzie nowo wybudowany obiekt na działce będącej w zarządzie Szpitala , którego koszt budowy i wyposażenia finansowany przez RTCP szacowany jest na ok. 60 milionów PL.

Realizacja proponowanego przez RTCP Projektu przyniesie szereg korzyści dla regionu, zwłaszcza dla pacjentów leczonych w Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Najbardziej wymierne korzyści dla pacjentów związane będą z następującymi kwestiami:

• Możliwością korzystania z najnowszej generacji sprzętu i technologii, skutkująca minimalizacją efektów ubocznych i skróceniem czasu napromieniania.

• Poprawą warunków leczniczych zarówno dla osób hospitalizowanych, jak i leczonych ambulatoryjnie.

• Dostępem do konsultacji u autorytetów z międzynarodowych ośrodków medycznych.

• Możliwość wykorzystanie posiadanej przez Szpital kadry medycznej.

Korzyści dla regionu obejmą:

• Powstanie wiodącego w regionie ośrodka radioterapeutycznego.

• Zwiększenie dostępności usług medycznych – krótszy czas oczekiwania, dostęp do najnowszych technologii i terapii.

• Stworzenie możliwości profesjonalnego rozwoju dla kadry medycznej.

Realizacja przedstawionego projektu pozwoli na stworzenie pod skrzydłami Szpitala jednego z najnowocześniejszych ośrodków radioterapii w Polsce, przy równoczesnym zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwoju całego Szpitala poprzez budowę nowego obiektu szpitalnego, zwiększenie możliwości w zakresie leczonej liczby pacjentów oraz wzrost poziomu leczenia. Zakładamy, iż powstanie ośrodka pozwoli na stały rozwój oddziałów onkologii, ginekologii, urologii oraz chirurgii.

Kategoria: