Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zapraszamy na kolejne bezpłatne badania okulistyczne

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. ŚW. OJCA PIO W PRZEMYŚLU ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA W KIERUNKU ZAĆMY w ramach drugiej w tym roku Białej Soboty w naszym Oddziale Okulistyki.

W czerwcu tego roku zgłosiło się na te badania bardzo wielu pacjentów, którym udało się pomóc, ale też okazało się, że nadal pozostaje liczna grupa, która nie może znaleźć drogi do lekarza specjalisty.

Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, wykonamy w dniu 23 września w godz. 9.30-13.30 i 14.00-16.00 na terenie Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu (przy oddziale Okulistyki, wejście od SOR-u, II piętro) bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy.

ZAPRASZAMY kobiety i mężczyzn powyżej 40 roku życia, u których doszło do pogorszenia widzenia w jednym lub obydwu oczach. Badaniem szczególnie powinni być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę, długotrwale leczeni sterydami oraz ci, których członkowie rodziny dotknięci są zaćmą.

Wcześniej należy się zarejestrować u koordynatorów programu pani Teresy Bereś i pana Macieja Kamińskiego, pokój 219 I piętro, budynek administracji lub pod numerem telefonu 16 677 50 41 w dniach 18-22 września w godz. 8.00-9.00. Możemy przebadać 100 osób i kolejność zgłoszeń będzie decydowała o możliwości przyjęcia. Dane osobowe potrzebne do rejestracji: imię i nazwisko; pesel; adres; tel. kontaktowy lub email.

Badanie będzie polegać na określeniu ostrości widzenia oczu, pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, rozszerzeniu źrenic i badaniu w lampie szczelinowej. Wszyscy pacjenci zostaną objęci okresowym badaniem kontrolnym w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej. W przypadku stwierdzenia zaćmy, która kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, pacjenci zostaną objęci leczeniem w ramach refundacji NFZ po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ do leczenia w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. św. Ojca Pio w Przemyślu.

Podczas badania:

1. Sprawdzimy dane personalne – PESEL od 1977 r. i poniżej.

2. Będzie można zadać kilka podstawowych pytań.

3. Badanie będzie trwało 10 minut.

4. Od razu poinformujemy o wyniku.

5. Wystawimy informację dla lekarza POZ.

Kategoria: